למה לעומק המכירה?
"לעומק המכירה" נולד מתוך הרצון להבין באמת את המניע של לקוחות לקבל החלטה בנוגע לרכישה שלהם , כלומר  "פסיכולוגיית המכירה".