אימון והדרכת מכירות לעסקים קטנים
 • אבחון ומיפוי צרכי המכירה שלך 
 • יכלול שיחת היכרות עמוקה בינינו לזיהוי צרכים והבנת המצב המצוי לעומת המצב הרצוי אליו אתה מכוון להגיע.
 • בקרת לקוח סמוי (או גלוי) לאבחון וזיהוי רמת הניהול והמכירה שלך בעסק תוך בחינת החוזקות והעוצמות שלך אל מול חסמים.
 • בקרה חיצונית של  שביעות רצון לקוחותיך אל מול השירות שלך- לצורך זיהוי פערים במידה וקיימים.
 • האזנה לשיחות המכירה הטלפוניות והפרונטאליות שלך– על מנת לאבחן את תהליך המכירה הנוכחי ולבחון התאמתו . מה עובד ומה פחות ?
 • המלצה על דרכי פעולה לנוכח ההתרשמות מהביצועים. ההמלצה תיגע בנושאים הבאים: תסריטי שיחה, תהליכי המכירה , תרשים הזרימה , יעדים ומדדים, תהליכי בקרה ,שירות לקוחות, מקצועיות והתאמת כח האדם נוכחי, משאבים מקצועיים ועוד.

 • אימון והדרכת מכירות 1X1
 • אימון הדרכת מכירות בסיסית- מיועד לבעלי עסקים שמרגישים שתחום המכירות זר להם , מעוניינים להכירו וזקוקים להדרכת מכירות בסיסית הכוללת נגיעה בכל שלבי תהליך המכירה , תוך מיקוד בנושאי ליבה חשובים לצורך חיזוק הביטחון העצמי ובניית יחסי אמון עם קהל הלקוחות .
 • אימון והדרכת מכירות מתקדמת – מיועד לבעלי עסקים שיש להם ידע קודם ובסיסי במכירות , אך מרגישים צורך בריענון, חידוש והעמקה לצורך פתיחת מערכת יחסים טובה יותר עם הלקוחות שלהם וע"י כך להגדיל את אחוזי ההמרה מפגישה למכירה.


 • ניהול מכירות במיקור חוץ ( אאוטסורסינג ) - אני כמס' 2 שלך 
 • מילוי מקום תפקיד "מנהל המכירות" בעסק שלך על מנת לסייע לך לנהל טוב יותר את העסק , לשפר ביצועיו ולאפשר לך להתרכז בצד הניהולי שלו או בתחומים נוספים אליהם תרצה להתפנות כגון פיתוח עסקי ועוד.
 • במסגרת התפקיד נקבע ביחד מטרות , יעדים כמותיים וכספיים, נבנה תוכנית עבודה שנתית , רבעונית וחודשית ,נגדיר מדדי הצלחה, נבחן ביחד את חוזקות ועוצמות העסק אל מול האיומים והמתחרים שלו.
 • אעבוד איתך על מיומנויות מכירה , שיטות ותהליכי מכירה .